HKJ's homepage

This website is my corner of the world, I am using it to present some of my work. Descriptions in english leads to english pages.

Denne webside er mit hjørne i verden, jeg bruger den til at vise noget af mit arbejde. Beskrivelse på dansk fører til danske sider.

To email me with comments/For at skrive til mig: info@miscel.dk